Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden voor www.boxesandbooks.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.boxesandbooks.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Boxes & Books . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boxes & Books is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boxes & Books.

Aankoop
Producten kunnen worden gekocht via contact met Boxes & Books. Zodra het aankoopbedrag mét verzendkosten is ontvangen, wordt het product verstuurd. Hiervoor is dan gevraagd
naar een volledige naam, e-mailadres, een factuur/verzendadres en een telefoonnummer.
Boxes & Books gebruikt deze informatie alleen voor de levering van de producten.

Tarieven
Alle prijzen zijn onderhevig aan verandering. Lopende bestellingen worden niet beïnvloed. Prijzen aangegeven op de website zijn inclusief btw, maar exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden vermeld in de mail voor bevestiging van de aankoop, en deze zijn afhankelijk van de hoeveelheid goederen, het totale gewicht van de goederen en het land
van levering.

Buiten de EU bent u mogelijk ook omzetbelasting en/of invoerrechten verschuldigd. Deze worden u niet in rekening gebracht op de website, maar als u deze verschuldigd bent, is het uw verantwoordelijkheid en alleen de uwe om deze te betalen bij ontvangst van de goederen.

Alle prijzen zijn in euro’s. Als u een andere munteenheid gebruikt, wordt het overeenkomstige bedrag in euro’s afgeschreven.

Betaling
Bij het volgen van een workshop betaal je voorafgaand aan de workshop de workshopprijs,
dit bedrag is inclusief btw. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen heb je recht op restitutie. Adelheid van Rossum bepaalt wanneer
dit het geval is.

Annuleren van workshop
Annuleren van workshops kan uitsluitend tot 48 uur van tevoren. Een nieuwe workshopdatum wordt ingepland, in samenspraak met de cliënt. Bij te laat afzeggen of niet opkomen dagen geldt de workshopprijs, behalve in uitzonderlijke gevallen. Adelheid van Rossum bepaalt of dit het geval is.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Boxes & Books te mogen claimen of te veronderstellen.

Boxes & Books streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.boxesandbooks.nl onvolledig
en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Boxes & Books aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.boxesandbooks.nl op deze pagina.

 

Chat openen
1
Heb je vragen?
Welkom bij Boxes and Books! Kan ik je ergens mee helpen?